El PBI cayó un 6,4 % en el último trimestre de 2018

– Related articles from other sources